098 1517 114 (Mr. Dũng) 096 2059 611 (Mr. Vũ)
Thời gian làm việc T2-T6: 8h-18h | T7: 8h-12h

Góc tư vấn

Tìm hiểu hệ thống chữa cháy bằng khí là gì?

Hệ thống chữa cháy tự động bằng khí dùng để phun các chất khi không duy trì sự cháy vào đám cháy, những đám cháy xảy ra trong phòng kín, bởi vì nguyên lý dập tắt đám cháy bằng khí ở đây là làm ngạt, tức là làm giam nồng độ oxy trong môi trường cháy đến mức không đủ khả năng duy trì sự cháy nữa và khi đó đám cháy sẽ tự tắt.